IT Landscape & Security

Een IT landschap & security dat stabiel en schaalbaar is voor de toekomst?

Projecten

Universiteit in Nederland
448

Wat we doen

IT & Security scan

Om goed de behoeftes en belangrijke criteria voor uw organisatie duidelijk te krijgen, onderzoeken we samen uw huidige situatie.

 • Het in kaart brengen van uw huidige IT-infrastructuur met een analyse van verbeterpunten en behoeftes.
 • Verschillende cyber security scans worden uitgevoerd om te bepalen hoe beveiligd uw huidige organisatie is.
 • Samen komen we tot selectie creteria voor uw IT & Security strategie.

Strategy & roadmap

Vanuit een concrete lijst van selectie criteria wordt een IT en Security strategie bepaald. Voor een pragmatische implementatie wordt er een roadmap opgesteld.

 • We ontwerpen verschillende versies van mogelijke IT architecturen.
 • Per IT-architectuur scenario schetsen we een security strategie.
 • Op basis van jullie innovatie ambities, haalbaarheid en investering wordt er een selectie gemaakt.

Partner selectie

Om de gedefinieerde strategie werkelijkheid te maken begeleiden wij u door een partner selectie traject.

 • Er worden partner selectie trajecten opgezet voor de benodigde onderdelen van de IT & Security strategie.
 • Een advies rapport wordt opgesteld.
 • Wij begeleiden in de contractfase van elk geselecteerde partner.

Implementatie en adoptie

Wij zijn uw onafhankelijke partner in de implementatie en adoptie van uw IT en Security strategie.

 • Een implementatie plan wordt opgesteld en onder onze coördinatie gestroomlijnd met de verschillende partners.
 • Middels een adoptie plan staat het meenemen van uw medewerkers in deze reis centraal.

Het team

Laten we een keer afspreken!

Alexandros Visser

Alexandros
Co Founder
085 30 19 126
alexandros@ucentri.com

Floris Geurts

Floris
Co Founder
085 30 19 126
floris@ucentri.com