Resultaatgedreven organisatie en mensen met eigenaarschap

Resultaatgedreven organisatie en mensen met eigenaarschap

Klant:

Uitdaging
Vraagstuk van de transitie: Ontwikkel een vernieuwde basis en een eenduidige manier van werken zodat we door kunnen groeien. Van verlies naar ruime winstgevendheid met een duurzaam bestaan

Aanpak
De eerste stap is volledig ingezet op bewustwording van alle medewerkers in de organisatie. Een combinatie van feitelijke informatie, inzicht in de manier van werken, de aansturing vanuit leiderschap en het gedrag. In de volgende stap is een ontwikkeld zodat iedereen inzicht heeft in de prestatiecijfers waarop hij/zij zelf invloed uit kan oefenen. Aan de hand van deze informatie zijn verbeterteams georganiseerd met verantwoordelijkheid om knelpunten in de manier van werken weg te nemen.

Resultaat
Verbeterteams en het management zijn begeleid in het werken met resultaat voor ogen. Bovenliggend zijn twee resultaatgebieden gedefinieerd: - Samenwerking - elkaar beter maken - Operationeel resultaat - Leiderschap heeft gewerkt aan ruimte geven zodat medewerkers hun verantwoordelijkheid konden nemen. Medewerkers hebben gewerkt aan kleine ontwikkelingen door te voeren in plaats van alles in een keer. Door iedereen binnen zijn eigen invloedssfeer en verantwoordelijkheid te laten werken aan de bedrijfsdoelen is zowel gezamenlijkheid ontstaan als een continue stroom van verbeteringen. Met winstgevendheid binnen een jaar tot gevolg.

Diensten
Creëren van een lerende organisatie
Bottom up change
Digitale innovatie cultuur
Operationaliseren strategie
Verbeteren klanttevredenheid
Expertises
Operational excellence
Digitale Strategie
Verander management
Organisatie innovatie
Business Model Innovatie
Business Model Transformatie
Digitale Strategie
Employee Journey Analysis
Proces Innovatie
Innovatie Cultuur advies
Innovatie Management
Customer Journey Analyse
Digitale Roadmap ontwikkeling
Implementatieplan

Laten we een keer afspreken!

Alexandros Visser

Alexandros
Co Founder
085 30 19 126
alexandros@ucentri.com

Floris Geurts

Floris
Co Founder
085 30 19 126
floris@ucentri.com