Faciliteren van mens en resultaatgerichte aansturing

Zakelijke dienstverlening

Faciliteren van mens en resultaatgerichte aansturing

Klant: Zakelijke dienstverlening

Uitdaging
Persoonlijk initiatief kwam niet al te veel voor, procedures werden slechts matig gevolgd, operationele kosten waren te hoog en de schuld voor fouten (afkeur, downtime, klantklachten & HSE-issues), lag altijd bij de buurman. Of bij de techniek. De kwaliteit van data en cijfers was verre van optimaal / betrouwbaar, hetgeen uiteraard direct van invloed was op de besturing van de organisatie. Het ontbreken van de juiste houding & gedrag (TVB, zelfstandig nadenken en betrokkenheid) was de kern van het probleem en de sleutel om te overleven en te groeien voor de onvermijdelijke groeivraag.

teaser

Aanpak
Er is over de gehele keten, (inclusief leveranciers & afnemers) dus voor alle 13 afdelingen een nieuwe aansturing ontwikkeld en zijn er nieuwe / herziene overlegstructuren ingevoerd die nieuwe focus op gedrag tot uitdrukking brengen. Stuurgetallen zijn gedefinieerd / aangepast op ieder nivo in de organisatie en vormen de basis voor constructieve discussies en acties. Het respecteren van de lijn en het nakomen en naleven van afspraken en regels en de pijn neerleggen waar die wordt gevoeld zijn de nieuwe basisregels. TVB’s zijn waar nodig aangepast of geformuleerd en de interne organisatiestructuur is gewijzigd. Het veranderingsprogramma heeft na een intensieve analyse van ruim 3 maanden een implementatietraject doorgevoerd gedurende 15 maanden & een borgings-traject van 3 maanden. Het DT / MT alsook alle teamleiders, supervisors en hun vervangers zijn door intensief begeleid (coaching & training) om de veranderingen door te voeren en de nieuwe werkwijze voldoende eigen te maken.

Resultaat
De klanttevredenheid is voor het eerst sinds jaren boven doel, een stijging van 24% t.o.v. voorgaande jaar. Over de kwaliteit zijn de klanten zeer te spreken. Uptime verhoging van 7%, afkeur reductie van 40% & conversiekost reductie van 14%. Een parkeerplaats op ieder moment van de dag (= contractor reductie met 50%) Houding, Gedrag van een gedesillusioneerde organisatie naar een fitte organisatie, waar mensen weer met plezier naar hun werk gaan. reductie van 100%,Treatment reductie van 80%.

Diensten
Creëren van een lerende organisatie
Bottom up change
Digitale innovatie cultuur
Operationaliseren strategie
Verbeteren klanttevredenheid
Expertises
Operational excellence
Proces Innovatie
Business Model Innovatie
Business Model Transformatie
Employee Journey Analysis
Customer Journey Analyse
Innovatie Cultuur advies
Innovatie Management
Implementatieplan

Laten we een keer afspreken!

Alexandros Visser

Alexandros
Co Founder
085 30 19 126
alexandros@ucentri.com

Floris Geurts

Floris
Co Founder
085 30 19 126
floris@ucentri.com