Een innovatieve bedrijfscultuur

Productie maatschappij

Een innovatieve bedrijfscultuur

Klant: Productie maatschappij

Uitdaging
Wijzen naar de IT afdeling of elkaar

teaser

Aanpak
Datakwaliteit was de bron voor discussies binnen de gehele organisatie. Doordat analyses niet eenduidig konden worden gegenereerd, ontstond er een directieve cultuur van afkeuren naar elkaar. Over de gehele keten is er een programma gestart dat culturele problemen aan heeft gepakt en data kwaliteitsvraagstukken heeft opgelost. Een nieuwe aansturing, herziene overlegstructuren en doelstellingen zijn gedefinieerd. Het respecteren van deze lijn, naleven van afspraken en de pijn neerleggen zijn de nieuwe basisregels. Door borging van de strategie is de nieuwe werkwijze op natuurlijke manier eigen gemaakt.

Resultaat
Klanttevredenheid gestegen met 24% en afkeur reductie van 40%.

Diensten
Creëren van een lerende organisatie
Bottom up change
Digitale innovatie cultuur
Operationaliseren strategie
Verbeteren klanttevredenheid
Expertises
Operational excellence
Digitale Strategie
Verander management
Organisatie innovatie
Business Model Innovatie
Business Model Transformatie
Digitale Strategie
Employee Journey Analysis
Proces Innovatie
Innovatie Cultuur advies
Innovatie Management
Customer Journey Analyse
Digitale Roadmap ontwikkeling
Implementatieplan

Laten we een keer afspreken!

Alexandros Visser

Alexandros
Co Founder
085 30 19 126
alexandros@ucentri.com

Floris Geurts

Floris
Co Founder
085 30 19 126
floris@ucentri.com