Dienstverlening verbeterd door aansturing en samenwerking

Zakelijke dienstverlening

Dienstverlening verbeterd door aansturing en samenwerking

Klant: Zakelijke dienstverlening

Uitdaging
De doorlooptijden van de dossiers zijn hoog en het aantal dossiers verwerkt per medewerker is te gering. De Behaalde juridische resultaten vallen in de ogen van de klant tegen en is terug te zien in klant tevredenheid cijfers. Er worden veel zaken uitbesteed en de kosten van uitbestedingen zijn vrij hoog. De kwaliteit en efficiency van de dienstverlening verbeteren door een eenduidige manier van werken en minder dossiers uit te besteden. Beter toezicht op de uitbestedingen vanuit 1 centrale afdeling. Introductie van een juridische advieslijn borgen in de nieuwe wijze van werken. Hierdoor kunnen niet gedekte dossiers in een eerder stadium worden afgevangen en worden vragen niet omgezet in een dossier.

teaser

Aanpak
Een nieuwe manier van data verzameling en aansturing is geïntroduceerd, gericht op bestede tijd per gedekt dossier en dagelijkse berekening van beschikbare uren per medewerker. Hierbij is een set operationele KPI’s ontwikkeld en geïmplementeerd en is de dossier verdeling verdergaand geautomatiseerd.

Resultaat
De medewerkers hebben een prominente rol gespeeld in de verandering en voelen zich betrokken. De norm van het aantal behandelde gedekte dossiers per FTE is omhoog gegaan. De DLT en bestede tijd per dossier is verlaagd en tevens is de voorraad afgenomen. Het werk kan nu met 2/3 van de bezetting worden uitgevoerd. De ruimte die is vrijgekomen is ingezet voor een nieuwe innovatie.

Diensten
Creëren van een lerende organisatie
Bottom up change
Digitale innovatie cultuur
Operationaliseren strategie
Verbeteren klanttevredenheid
Expertises
Operational excellence
Digitale Strategie
Verander management
Organisatie innovatie
Business Model Innovatie
Business Model Transformatie
Digitale Strategie
Employee Journey Analysis
Proces Innovatie
Innovatie Cultuur advies
Innovatie Management
Customer Journey Analyse
Digitale Roadmap ontwikkeling
Implementatieplan

Laten we een keer afspreken!

Alexandros Visser

Alexandros
Co Founder
085 30 19 126
alexandros@ucentri.com

Floris Geurts

Floris
Co Founder
085 30 19 126
floris@ucentri.com