Factuurcontrole bij Achmea

Achmea

Factuurcontrole bij Achmea

Klant: Achmea

Uitdaging
Inzichtelijk krijgen van energiegegevens

teaser

Aanpak
Achmea heeft dankzij de web applicatie van Facilicom Energiemanagement op elk gewenst moment zicht op alle relevante energiegegevens zoals aantal aansluitingen, jaarvolumes energie, compleetheid ontvangen facturen en besparingspotentieel door aanpassen instellingen en implementatie energiebesparende maatregelen. Facilicom dient voor Achmea als centraal factuuradres. Zij ontvangt rechtstreeks via de geselecteerde energieleverancier de digitale energiefacturen. Facilicom verwerkt de energiefacturen in haar web applicatie en koppelt de jaarvolumes aan de gebouw specifieke kenmerken zoals bruto vloeroppervlak en het aantal werkplekken. Hierdoor ontstaat zicht op goed en slecht presterende locaties en kan Achmea zeer gericht maatregelen nemen. Daarnaast controleert de web applicatie of de energiefacturen correct en compleet zijn en neemt Facilicom gepaste maatregelen indien dat niet het geval is. Ook vergelijkt de web applicatie meetdata telemeters met de volumes zoals opgenomen op lever- en netwerkfacturen. Facilicom heeft zicht op de gecontracteerde energietarieven, toekomstige mutaties en verwerkt al deze gegevens in de rolling forecast welke zij voor ons maandelijks opstelt. Hierdoor weet Achmea op elk gewenst moment wat de energiekosten voor de aankomende 24 maanden zijn. Ook rapporteert ze maandelijks wat de gerealiseerde energiekosten zijn en indien deze afwijken van het opgestelde budget wat de redenen zijn voor de afwijking. Achmea gebruikt voor haar maatschappelijke jaarverslag de informatie welke de web applicatie van Facilicom genereert.

Resultaat
Door de samenwerking is de benodigde tijd voor het generen van de benodigde data tot een minimum beperkt. De controles welke Achmea door haar accountant laat uitvoeren laten zien dat de informatie welke de web applicatie genereert betrouwbaar is”. Aldus Theo Peters, Teammanager Huisvesting Achmea Facilitair Bedrijf.

Diensten
Energiebewaking-&registratiesysteem (EBS)
Energie inkoop
Energieaudit (EED)
Factuurcontrole energie
Energielabel NTA8800
Expertises
Business Analytics
Data Visualisation
Business Intelligence advies
Data clustering
Dashboard ontwikkeling
Data Audit
Gebouw beheer software
Energie management applicaties
Kantoorautomatisering

Laten we een keer afspreken!

Alexandros Visser

Alexandros
Co Founder
085 30 19 126
alexandros@ucentri.com

Floris Geurts

Floris
Co Founder
085 30 19 126
floris@ucentri.com