Energiemanagement bij Koraal

avatar

Facilicom Energiemanagement

Monica Gaastra- 7 december 2020 13:16

teaser

Koraal is een grote zorginstelling met ongeveer 350 vestigingen in Brabant en Limburg. De organisatie werkt voor mensen van alle leeftijden die ernstige (verstandelijke) beperkingen en complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen hebben. Koraal biedt hen een uniek integraal aanbod van zowel zorg als onderwijs- en arbeidsfaciliteiten.

Masterplan

‘We bezitten zelf veel vastgoed’, vertelt Frank van Vlissingen, projectleider Onderhoud en vastgoedprojecten bij Koraal. ‘We hebben een eigen serviceorganisatie met onderhoudspersoneel en projectleiders, die nieuwbouw-, verbouw- en renovatieprojecten begeleiden. In 2017 hebben we een masterplan opgesteld met daarin ons beleid rondom belangrijke thema’s zoals zorgtechnologie en binnenklimaat maar ook energiemanagement. We wisten dat er op het gebied van energiemanagement wetgeving aan zat te komen die nogal een impact heeft op grote instellingen.’ Zo moeten grote instellingen volgens Europese richtlijnen een energie-audit doen en een plan van aanpak presenteren waarin staat hoe je je energieverbruik gaat terugdringen. Daarnaast is het zo dat in 2023 elk kantoorgebouw minimaal het energielabel C moet hebben en in 2030 moet dat een A-label zijn.

Uitvoeren

‘Omdat we zelf niet beschikken over voldoende kennis en capaciteit, hebben we in 2018 – conform ons inkoopbeleid – een marktverkenning gedaan en contact gezocht met diverse partijen’, vertelt Dewez. ‘Facilicom Energiemanagement kwam daar als beste partij uit. Zij hebben een energie-auditrapport opgesteld dat wij als onderlegger hebben gebruikt voor onze beleidsnotitie. Dit auditrapport hebben we ook aangeboden aan het zogeheten kernteam. Dat zijn handhavers van verschillende overheden, die provincie-overschrijdend werken. Omdat wij in flink wat gemeenten, verdeeld over twee provincies panden bezitten, zou je bij elke gemeente het energie-auditrapport moeten inleveren. Het kernteam heeft een positief advies afgegeven, waardoor we veel discussies en tijd besparen.’

Inzicht

Maar een plan alleen is natuurlijk niet genoeg, het moet ook uitgevoerd worden. Ook die opdracht heeft Koraal in de markt gezet en is aan Facilicom gegund. Jimmy Versluis, energieconsultant bij Facilicom Energiemanagement heeft die taak op zich genomen. Geen sinecure, want het gaat om 350 objecten met in totaal 175.000 vierkante meter vloeroppervlak. ‘Een goede energieaanpak begint met inzicht in je verbruik’, stelt Versluis. ‘Met onze webapplicatie Bespaar kunnen we het gas- en elektraverbruik monitoren, zelfs het actuele verbruik aflezen. We kunnen dat nu op locatieniveau, alleen nog niet in alle gebouwen die op een bepaalde locatie staan. Daar werken we nog aan.’Facilicom Energiemanagement
Markt Analyse
Business Analytics
Data Visualisation
Business Intelligence advies
Data clustering
Dashboard ontwikkeling
Data Audit
Platform voor Facilitaire Diensten
Gebouw beheer software
Trend watching
Digitale supply chain
Energie management applicaties
Kantoorautomatisering
Facilicom Energiemanagement (Besloten vennootschap met gewone structuur) is opgericht op en geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17088511 te Schijndel.

Facilicom Energiemanagement heeft 20 medewerkers en valt onder bedrijfsindeling Organisatie-adviesbureaus.
Contactpersonen
avatar

Monica Gaastra

Commercieel Manager

Adres
  • Van Leeuwenhoekweg 1
  • 5482TK Schijndel
  •