Energiemanagement bij Koraal

Koraal

Energiemanagement bij Koraal

Klant: Koraal

Uitdaging
Koraal is een grote zorginstelling met ongeveer 350 vestigingen in Brabant en Limburg. De organisatie werkt voor mensen van alle leeftijden die ernstige (verstandelijke) beperkingen en complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen hebben. Koraal biedt hen een uniek integraal aanbod van zowel zorg als onderwijs- en arbeidsfaciliteiten. We bezitten zelf veel vastgoed’, vertelt Frank van Vlissingen, projectleider Onderhoud en vastgoedprojecten bij Koraal. ‘We hebben een eigen serviceorganisatie met onderhoudspersoneel en projectleiders, die nieuwbouw-, verbouw- en renovatieprojecten begeleiden. In 2017 hebben we een masterplan opgesteld met daarin ons beleid rondom belangrijke thema’s zoals zorgtechnologie en binnenklimaat maar ook energiemanagement.

Aanpak
We wisten dat er op het gebied van energiemanagement wetgeving aan zat te komen die nogal een impact heeft op grote instellingen.’ Zo moeten grote instellingen volgens Europese richtlijnen een energie-audit doen en een plan van aanpak presenteren waarin staat hoe je je energieverbruik gaat terugdringen. Daarnaast is het zo dat in 

Resultaat
Ook die opdracht heeft Koraal in de markt gezet en is aan Facilicom gegund. Jimmy Versluis, energieconsultant bij Facilicom Energiemanagement" Facilicom Energiemanagement heeft die taak op zich genomen. Geen sinecure, want het gaat om 350 objecten met in totaal 175.000 vierkante meter vloeroppervlak. ‘Een goede energieaanpak begint met inzicht in je verbruik’, stelt Versluis. ‘Met onze webapplicatie Bespaar kunnen we het gas- en elektraverbruik monitoren, zelfs het actuele verbruik aflezen. We kunnen dat nu op locatieniveau, alleen nog niet in alle gebouwen die op een bepaalde locatie staan. Daar werken we nog aan.

Diensten
Energiebewaking-&registratiesysteem (EBS)
Energie inkoop
Energieaudit (EED)
Factuurcontrole energie
Energielabel NTA8800
Expertises
Business Analytics
Data Visualisation
Business Intelligence advies
Data clustering
Dashboard ontwikkeling
Data Audit
Gebouw beheer software
Energie management applicaties
Kantoorautomatisering

Laten we een keer afspreken!

Alexandros Visser

Alexandros
Co Founder
085 30 19 126
alexandros@ucentri.com

Floris Geurts

Floris
Co Founder
085 30 19 126
floris@ucentri.com