Correcte en volledige informatie bij alle webformulieren

E-commerce

Correcte en volledige informatie bij alle webformulieren

Klant: E-commerce

Uitdaging
Met de DR3Data API sta je in directe verbinding met de marktdekkende database van DR3Data met meer dan 3,2 miljoen adressen van bedrijven en instellingen in Nederland. Bij deze bedrijven en instellingen zijn naast het adres veel gegevens en kenmerken beschikbaar waar je met de API eenvoudig toegang toe hebt. De ideale oplossing voor één van de klanten van DR3Data! De klant vraagt veel informatie uit via haar online formulieren wanneer men een zakelijk account op haar webshop aanmaakt maar wil het invullen van de formulieren toch laagdrempelig houden.

teaser

Aanpak
Om te beginnen bekijkt DR3Data met de klant welke informatie belangrijk is om ''onder water'' mee te sturen om bijvoorbeeld in de toekomst gerichte acties te kunnen doen. DR3Data maakt via de API een koppeling tussen het webformulier van de klant en de marktdekkende bedrijvendatabase zodat webformulieren gedeeltelijk automatisch worden ingevuld met informatie vanuit de database. Deze informatie hoeft dus niet door de bezoeker te worden ingevuld. Ook heeft DR3Data een éénmalige opschoning van het CRM systeem uitgevoerd zodat er vanaf nu vanuit een betrouwbaar en actueel bronbestand gewerkt wordt. Het bronbestand blijft up-to-date met behulp van een onderhoudsabonnement.

Resultaat
Wanneer iemand via een online formulier een zakelijk account aanmaakt, hoeft enkel de postcode en het huisnummer ingegeven te worden. De API zorgt voor een opsomming van mogelijke hits op basis waarvan de bezoeker snel zijn of haar organisatie kan aanklikken. Alle overige informatievelden worden automatisch vanuit de DR3 database ingevuld. Een snelle en laagdrempelige manier en altijd correcte en volledige informatie. Omdat het invullen van de online formulieren nu zo eenvoudig is en weinig tijd kost, zijn er minder mensen die in deze fase afhaken. Het aantal ingevulde online formulieren is aanzienlijk gestegen. Een ander voordeel voor de klant van DR3Data is dat er nu van begin af aan een compleet klantbeeld is van elk zakelijk account. Dit komt vooral webcare ten goede. De DR3 API in combinatie met het periodiek onderhoud heeft tot slot geresulteerd in minder waste bij sales- en marketingacties. Er kan op basis van de gegevens goed gesegmenteerd worden voor gerichte en succesvollere campagnes.

Diensten
Aanleveren kansrijke potentiële B2B klanten
Data opschonen en datakwaliteit garanderen
Data analyse om commerciële kansen te ontdekken
API met toegang tot actuele B2B gegevens
Maatwerk data oplossingen
Expertises
Marketing Communicatie advies
Artificial Intelligence
Business Analytics
Data Classification projecten
Data opschonen
Data Governance
Data integratie projecten
Data Lake advies
Markt Analyse
Data Mining
Database Management
Data Quality Management

Laten we een keer afspreken!

Alexandros Visser

Alexandros
Co Founder
085 30 19 126
alexandros@ucentri.com

Floris Geurts

Floris
Co Founder
085 30 19 126
floris@ucentri.com